Hợp đồng hosting cho Sua may giat hết hạn vào 7-Tháng Tám-2017. Hãy liên hệ thuan.nguyenngoc@yp.com.vn để biết thêm chi tiết.